תכנית הלימודים

תכנית הלימודים והצעה לפריסה שנתית

רציונל תוכנית הלימודים

תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית נועדה לחזק ולהעמיק את הזהות היהודית-ציונית-ישראלית של תלמידי מערכת החינוך הממלכתית, את תחושת השייכות שלהם, אחריותם ומחויבותם לעמם, למורשתם ולתרבותם.

התכנית מבקשת להפגיש את התלמידים הלומדים במערכת החינוך הממלכתית עם היצירה היהודית לדורותיה, עם הערכים היסודיים המגולמים בה ועם ביטויים חווייתיים ומעשיים של ערכים אלה באורחות חיים יהודיים. היא מבקשת לחשוף את הלומדים ליהדות משמעותית, רבת-פנים, רלוונטית לחייהם כאן ועכשיו, בתוך הקשר ישראלי רחב, ולתת בידיהם ידע נרחב ומעמיק, מעורר מחשבה והשראה, חוויות מעשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם, ולקיום דיאלוג קשוב ומכבד בין זהויות שונות בחברה הישראלית.
אנחנו מקווים שמתוך החיבור האישי ותחושת השייכות, התלמידים ייקחו חלק בפיתוח תרבות יהודית-ישראלית בבית הספר, בקהילה ובמרחב הציבורי גם בהמשך חייהם – כבוגרי מערכת החינוך.

 

תכנית הלימודים המפורטת והצעה למהלך הוראה שנתי לפי שכבות 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון