השתלמויות והכשרות

הכשרת מורים: הרחבת הסמכה או תואר שני - תשפ"ג

מדיניות משרד החינוך היא כי במהלך שנים ספורות תימסר הוראת המקצועות תנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית במערכת החינוך הממלכתית (כיתות א-ט) למורים מקצועיים בלבד.

מורים במערכת החינוך הממלכתית ואקדמאים - בואו ללמוד כיצד ללמד את מקורות תרבותנו ברוח פלורליסטית, חקרנית, ביקורתית ויצירתית במערכת החינוך הממלכתית.

תכניות ההכשרה שאושרו על-ידי אגף מורשת יופעלו במוסדות אקדמיים ובמוסדות המכשירים מורים, ויקנו ידע בתחומי התוכן וכן כלים להוראה משמעותית המשקפת תפיסה מגוונת ורבת פנים של מקצועות אלה.    

הלימודים יתפרסו על פני שנתיים, יום בשבוע. 

תוכניות להכשרת מורים לפי אזורים (המידע מתעדכן במהלך חודש ספטמבר):

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לגברת דפנה קרא.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון