שיר של יום
שיר של יום

שיר של יום

פותחים את הבוקר בשיר!

שירה מחברת את האדם עם עצמו ועם בני אדם אחרים. 

השירה במסורת היהודית מלווה את האדם בכל מעגלי חייו: ברגעי שמחה ועצב, בחיי היחיד, הקהילה והעם ומבטאת את רוח העם, גורלו ותקוותיו.

 

תכנית "שיר של יום" פועלת בבתי הספר היסודיים משנת תשע"ז. לפי התכנית , נפתח יום הלימודים בשירה משותפת בכיתה, באווירה נעימה ומלכדת. השירים השונים שמושרים ונלמדים יהיו חלק מן הפסקול התרבותי של תלמידינו.

במהלך השנה התלמידים ישירו וילמדו  כ20-30 שירים, ידונו בערכים העולים מן השירים ובסוגיות חיים הרלוונטיות להם.

 

בתוכנית נתייחס לארבעה רבדים:

  • שירה - נפתח את היום בשירה, כאשר מומלץ לחזור ולשיר את השיר במהלך השבוע בכדי לאפשר לתלמידים להכיר אותו היטב ולהתחבר אליו.
  • שיחת בוקר – לאחר השירה תתקיים שיחה על רגשות העולים מן השיר. ביטוי רגשות הינה יכולת חשובה ומשחררת.
  • לימוד – הכרת השיר לעומק: דיון על ערכיו, יצירת גישה לארון ספרים היהודי ומה קושר אותו לתרבות היהודית-ישראלית עכשווית. שעת השירה תתקיים בשיעור הראשון של היום או במהלך שיעורי תרבות יהודית-ישראלית.
  • מוזיקה - בשעורי המוזיקה ייבחנו היבטים מוזיקליים הבאים לידי ביטוי בשירה ובמנגינה.

 

התכנית מכילה שירים שנבחרו בהלימה לערכים המובילים את תכנית הלימוד תרבות יהודית-ישראלית.

 

מאגר השירים בשירון ובמדריך למורה הורחב במהלך תשע"ט, ובמהלך תש"ף יתווספו למדריך למורה שירים מתורגמים לאנגלית.

 

*תוכנית "שיר של יום" היא תולדה של שיתוף פעולה בין אגף מורשת והפיקוח על המוזיקה במזכירות הפדגוגית לבין המנהל הפדגוגי ומנהל עובדי הוראה. 

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון