ספרי לימוד

ספרי לימוד

החל משנת הלימודים תשע"ט יש חובה ללמד את תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית

לפי תכנית הלימודים החדשה בכל השכבות.

כיתות א', ב': תוכלו למצוא חומרי למידה ויחידות מתוקשבות באתר המקצוע.

שימו לב! בכיתות א-ב באתר משובצות יחידות לימוד אינטראקטיביות המשותפות לתרבות יהודית-ישראלית ולחינוך לשוני, ונכתבו בשיתוף פעולה בין אנשי המקצוע בשני התחומים. היחידות משלבות סרטונים, דפי עבודה ומשחקים ייעודיים המותאמים הן לעיסוק בערכים ובמקורות, והן לתרגול מיומנויות ראשית הקריאה והכתיבה. מומלץ מאוד לעשות שימוש ביחידות לימוד אלו בשיעורי תרבות יהודית-ישראלית ו/או בשיעורי עברית. נשמח לכל משוב מכם על היחידות.

כיתות ג, ד, ו, ז ו-ט: פורסמו ספרי לימוד ע"פ תכנית הלימודים החדשה בסוף תשע"ז.

כיתות ה, ו, ח, ט: ספרי לימוד פורסמו בסוף תשע"ח.

ספרי הלימוד המאושרים לפי תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית לשנת תש"ף

שכבה ג'

 • מפתחות שבין אדם לחברו, הוצאת חל"ד- מפעלים חינוכיים, דנאקוד  1172-930.
 •  של"י ושלכם שערים לתרבות יהודית- ישראלית, הוצאת תל"י, דנאקוד 1131-200053.

שכבה ד'

 • מפתחות לערבות הדדית, הוצאת חל"ד- מפעלים חינוכיים, דנאקוד 1172-940.
 • של"י ושלכם שערים לתרבות יהודית- ישראלית, הוצאת תל"י, דנאקוד 1131-200054.

שכבה ה'

 • בשבילי העם היהודי, הוצאת התנועה ליהדות מתקדמת, דנאקוד 1174-10.
 • יחד בשרשרת הדורות, הוצאת מודן, דנאקוד 2000534738.
 • מפתחות לאדם, עם ומקום, הוצאת חל"ד – מפעלים חינוכיים, דנאקוד 1172-950.
 • של"י ושלכם שערים לתרבות יהודית-ישראלית, הוצאת תל"י, דנאקוד 1131-733357.

שכבה ו'

 • מפתחות לעצמאות ואחריות, בהוצאת חל"ד- מפעלים חינוכיים, דנאקוד 1172-960.
 • של"י ושלכם שערים לתרבות יהודית-ישראלית, הוצאת תל"י, דנאקוד 1131-733359.
 • יחד בשרשרת הדורות, הוצאת מודן, דנאקוד: 2000534707.

שכבה ז' 

 • חיים בתוך סיפור, הוצאת תכנית בארי- מכון הרטמן, דנאקוד 1113-334037.
 • עת לעשות: על אחריות ועל מעורבות, הוצאת המכון למורשת בן גוריון והמדרשה באורנים כנרת- זמורה- דביר, דנאקוד 11002289.
 • שבילי תרבות, הוצאת מט"ח, דנאקוד 78-2032020.

שכבה ח'

 • שבילי תרבות, הוצאת מט"ח, דנאקוד 78-2032022.
 • שונים ומשנים את העולם, הוצאת תכנית בארי-מכון הרטמן, דנאקוד 113-334033.
 • עת לתקן, הוצאת המכון למורשת בן-גוריון והמדרשה באורנים כנרת -זמורה-דביר, דנאקוד 11002412.

שכבה ט'

 • גיליונות יחסים, נכתב ע"י משרד החינוך, הוצאת לוני כהן, דנאקוד 186-3012043, מחיר מירבי (כולל מע"מ 10 ₪) גיליונות יחסים זמינים גם להורדה באתר המקצוע, בחומרי למידה לכתה ט'.
 • להיות אדם, נכתב ע"י משרד החינוך, הוצאת לוני כהן, דנאקוד 186-3354. פרקי הספר זמינים להורדה באתר המקצוע, בחומרי למידה לכתה ט'.

תוכלו למצוא את רשימת הספרים המעודכנת גם בקובץ המעודכן של אגף ספרי לימוד.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון