כיתה ג
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

יום הכיפורים

אגדות חז"ל

בין אדם לחברו

יום הזיכרון לרצח רבין

שבת

יום ירושלים

"חברות ומנהיגות"

לך לצִדי והֶיֶה ידידי

איך צריך להתנהג חבר?

לא ידוע, מיוחס לאלבר קאמי.

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

אישים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה