כיתה ט
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

ראש השנה

יחסים בספרות חז"ל

להיות אדם

צומות החורבן

פסח

מועדים ממלכתיים

"ערך החיים, חירות האדם וכבוד האדם"

אגדת רבי אלעזר והאיש המכוער

על גמישות ונוקשות בתהליך הסליחה

על פי תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ, ע"א-ע"ב אבות דרבי נתן, מא

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה