כיתה ט
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

ראש השנה

יחסים בספרות חז"ל

להיות אדם

צומות החורבן

פסח

מועדים ממלכתיים

"ערך החיים, חירות האדם וכבוד האדם"

קשה בעלייה

איך ומדוע ספג ר' זעירא מכות כשעלה ארצה?

על פי תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ב', דף ה' (מתורגם ומעובד לפי ספר האגדה של ביאליק ורבניצקי)

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה