כיתה ד
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט

סוכות ושמיני עצרת

פרקי אבות

זמן יהודי-ישראלי

ט"ו בשבט

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

שבועות

"ערבות הדדית"

האגדה על הַמָּאוֹר הַגָּדֹל וְהַמָּאוֹר הַקָּטֹן

מדוע נתמעטה הלבנה?

על פי תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף ס', ע"ב (מעובד)

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

על הטקסט

למורה

תעודת זהות

מושגים

אישים

הקראה
עורך טקסט
הדפסה