חומרי למידה ויחידות למועדים ממלכתיים

מבוא למחזור מועדים ממלכתיים

בתקופה שבין מחצית חודש ניסן ועד סוף חודש אייר, בין פסח ליום ירושלים, אנו מציינים חגים, אירועים ומועדים מכוננים בתולדות עם ישראל, במרכזם עומד הזיכרון.

בהתאם לתכנית הלימודים בכיתות היסוד, הלמידה על כל אחד מהמועדים תבוצע בנפרד. מכיתה ה ואילך, אנו ממליצים לעסוק במועדים אלה תוך הדגשת רצף הזכרון הלאומי ומשמעותו.

ביחידת תוכן זו, קובצו חומרי למידה, הפעלה והעשרה לעיסוק כללי בזכרון אישי ולאומי, ליום הזכרון לשואה ולגבורה, ליום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה וליום העצמאות.

לחומרי למידה לקראת חג הפסח, ולירושלים, הוקדש דף מרכז נפרד. 
 

היחידות מותאמות לכיתות השונות על פי תכנית הלימודים, יחד עם זאת, ניתן להשתמש בחומרים גם לכיתות אחרות, בהתאם לשיקול הדעת שלכם.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון