מחוז ירושלים ומנח"י

מחוז ירושלים

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

עדנה בן בשט , רפרנטית מחוזית

050-3968321

מדריכי מגמות מוגברות במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

עפרה ליבוביץ-גולדברג, מגמת מחשבת ישראל

050-5903792

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון