מחוז ירושלים ומנח"י

מחוז ירושלים

בעלי תפקידים במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

חביבה קרתא, רפרנטית מחוזית

052-4608094

מדריכי מגמות מוגברות במחוז

רפרנטים / מדריכים

טלפון

עפרה ליבוביץ-גולדברג, מגמת מחשבת ישראל

050-5903792

יורם גלילי, מגמת תושב"ע ומשפט עברי

052-6661735

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון