מערך שנתי כיתה ד'

אלול - תשרי (ספטמבר-אוקטובר)

שיעורי פתיחה: "מהי תרבות יהודית-ישראלית"? (2 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים:

המושג "תרבות" שיח והגדרה, תרבות יהודית-ישראלית על כל גווניה, ארון הספרים היהודי, שיח על מרכיבי זהות, זיכרון, יצירה ישראלית ויהודיתת ערבות הדדית אחריות, חברות, נתינה

מה בתוכנית?

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה

מעגלי חיים וחברה: זמן יהודי-ישראלי (שיעור אחד)

ערכים, מושגים, הדגשים:

לוח שנה, שנה עברית, חודשי השנה, עונות השנה, שנה מעוברת, מחזור השנה.

מה בתוכנית?

לוח השנה העברי

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה היהודי-ישראלי

לוח השנה היהודי–ישראלי: סוכות (6 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים:

חג אסיף, ישיבה בסוכה, בית קבע בית ארעי ארבעת המינים, נטילת לולב, אושפיזין, הושענה רבה, הקפות, שמיני עצרת ותפילת הגשם, ניסוך המים-שמחת בית השואבה, שמחת תורה

מה בתוכנית?

מקורותיו ומנהגיו: הבחנה בין סוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה: ויקרא כ"ג: לג-מג, במדבר כ"ט: י"ב

  • אורחים לחג, על אושפיזין בסוכהיחידת הוראה באתר.
  • חג חקלאי ותפילה לגשם.
  • סוכה – המקור המקראי ומנהגי הישיבה בסוכה (יציאה לסוכה כביטוי של שוויון בין מעמדות (פילון האלכסנדרוני).
  • מנהג האושפיזין כביטוי של חברות והכנסת אורחים.
  • מדרש ארבעת המינים (ויקרא רבה ל, יב).
  • שמחת החג (דברים ט"ז, טו: '"ושמחת בחגך והיית אך שמח").
  • שמחת בית השואבה, טקסי מים, הציפייה לגשם ותפילת הגשם בשמיני עצרת.
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון