מערך שנתי כיתה ד'

חשוון (נובמבר)

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה

מעגלי חיים וחברה: זמן יהודי-ישראלי (2 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים: 

לוח שנה, שנה עברית, חודשי השנה, עונות השנה, שנה מעוברת, מחזור השנה, זיקה לארץ ישראל

מה בתוכנית?

מבוא על עיצוב הזמן בלוח השנה העברי

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה היהודי-ישראלי

לוח שנה יהודי ישראלי: שמיני עצרת (2 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים:

תפילה לגשם, "משיב הרוח ומוריד הגשם", "תן טל ומטר"

מה בתוכנית?

פיוטים ושירי מודרניים כגון:

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי

ארון הספרים היהודי: פרקי אבות (2 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים:

תורה שבעל פה, משנה, תנאים, מסכת אבות, בית מדרש, מסורת, חידוש, לימוד, הנחלה, סדר חברתי, תורה מסיני, סייג לתורה, מתינות בדין, כנסת גדולה.

היכרות עם דמויות מפתח בעולם החכמים.

מה בתוכנית?

פתיחה למסכת אבות

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון