מערך שנתי כיתה ד'

כסלו (דצמבר)

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי

ארון הספרים היהודי: פרקי אבות (4 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים:

אחריות אישית, אחריות חברתית, אם אין אני לי..., על שלושה דברים...., עזרה הדדית, ערבות הדדית, לימוד, מעשה, תורה, עבודה, גמילות חסדים, ערכי ייסוד.

פורענות, רע, רשע, כף זכות, אחריות אישית, ערבות הדדית, עשה לך רב.

מה בתוכנית?

לימוד משניות באופן אינטנסיבי

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה

מעגלי חיים וחברה: זמן יהודי-ישראלי (3 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים: 

פייסנות, התחדשות, תודעת זמן משותפת, שנה שימשית/ירחית, "אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד"?, ויהי ערב..., "וירא ה' את האור כי טוב..."

מה בתוכנית?

עיצוב הזמן בלוח השנה העברי: יממה + הקשר לחג החנוכה- על ערך האור

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון