מערך שנתי כיתה ד'

אייר (אפריל-מאי)

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי

ארון הספרים היהודי: פרקי אבות (6 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים:

ערך השלום, ברכת שלום, ערבות הדדית, הנהגה, כבוד האדם, מקדים שלום, זנב לאריות, ראש לשועלים, חברות, אהבה, מסורת ושינוי, "רודף שלום", כבוד, כבוד האדם, ערך האדם, ראיית הטוב, דרך ארץ קדמה לתורה.

מה בתוכנית?

המשך לימוד משניות:

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון