מערך שנתי כיתה ד'

סיוון (מאי-יוני)

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה היהודי-ישראלי

לוח השנה היהודי-ישראלי: חג השבועות (6 שיעורים)

ערכים, מושגים, הדגשים: 

שבעה שבועות, עצרת, ספירת העומר, חג קציר, מתנות עניים ביכורים, מתן תורה, "נעשה ונשמע", עשרת הדברות, תרי"ג מצוות, "עם הספר", מגילת רות, חסד, מסכת ביכורים, תיקון ליל שבועות.

מה בתוכנית?

הנושא ישתלב גם עם המוקד "זמן יהודי-ישראלי" וישמש לו סיכום - התייחסות לעיצוב הזמן בלוח השנה העברי-  שנה

הרחבות סיפוריות או רעיונות בספרות חז"ל

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון