כּוֹחַ הָרוּחַ

שאלות ומשימות אורייניות

 פעילות ראשונה: פענוח הפסוק בהקשרו

null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

קיראו את דברי זכריה בפרק ד', פסוקים א'-ו' ובצעו את המשימות המבוססות עליו.

 

זכריה הוא 

מלך
נביא
מלאך
.

זכריה הוא

איש מדע
איש רוח
איש צבא
.

בהשראת פסוקים אלה אפשר לצייר

מנורה וענפי זית
פמוטים וענפי זית
חנוכיה וענפי זית
ולקבל את
סמל
המנון
דגל
 מדינת ישראל.

על המלאך אפשר לומר שהוא

מתפלא
מצטיין
מתווך
 בין שמיים לארץ ובין דבר ה' לדבר הנביא.

על פי הפסוקים העוצמה נמצאת בעיקר ב

קני המנורה
רוח
חילות הצבא
 .

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון