מורה מוביל תרבות ומורשת (תו"מ)

הקצאת שעות למורים מובילי תרבות ומורשת (תו"מ) לקראת שנת הלימודים תש"ף

בבתי הספר הממלכתיים-יהודיים נלמדים מקצועות היהדות: תרבות יהודית-ישראלית, תנ"ך, מחשבת ישראל, תורה שבעל-פה ומשפט עברי. כל אחד מתחומי דעת אלו מבקש לעורר, לצד המרכיבים העיוניים, גם לימוד חווייתי הפורץ את גבולות הכיתה ומשתף את כלל קהילת בית הספר.

על מנת לקדם מטרות אלה, הוקצו שעות להובלת תרבות ומורשת בהתאם לתבחינים הקבועים בקול קורא.

מטרת תפקידו של מורה מוביל תרבות ומורשת:

הובלת צוות מורי מקצועות היהדות בבית הספר, לרבות: אחריות על פיתוח מקצועי של הצוות, השקעה בהגדלת מס' תלמידי המגמה, הובלת יוזמה פדגוגית במסגרת "יוזמו"פ" של תרבות יהודית-ישראלית (אם יש), בחירת הפעילות החווייתית של תרבות יהודית-ישראלית.

  • בבתי הספר העל יסודיים: להוביל ולטפח את תחומי הדעת: תרבות יהודית-ישראלית, מחשבת ישראל ותושב"ע ומשפט עברי.
  • בבתי הספר היסודיים: להוביל ולטפח את תחומי הדעת תרבות יהודית-ישראלית ותנ"ך.
  • להוביל ולטפח תחומים אלו בחיי בית הספר מעבר לשעות הוראת מקצועות היהדות.

המידע המלא מופיע בהוראות הקול קורא.

לעיון בהוראות קול קורא
להקצאת שעות למורים מובילי תרבות ומורשת (תו"מ) בבתי הספר בפיקוח ממלכתי יהודי לשנה"ל תש"ף
 

לתשומת לבכם! בשל מצב, וכל עוד לא נקבע תקציב, עדיין אין מידע לתשפ"א.
נעדכן על כל שינוי כאן וברשימות הדיוור
 .

שימו לב! על פי כללי משרד החינוך, מורה לא יוכל להחזיק ביותר משלושה תפקידים רשמיים בבית הספר עליהם הוא מקבל תגמול (חינוך כיתה, ריכוז שכבה, ריכוז מקצוע, הובלת/ריכוז תחום וכיו"ב). כך למשל מורה שהוא מחנך כיתה יוכל להחזיק לכל היותר בעוד שני תפקידים.

להגשת מסמכים נילווים לבקשה

רשיון הוראה, אישור העסקה

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון