ממדרש (לימוד) למעשה (פעולה): מדריך למורה

תלמידים יקרים, 

במהלך השנה למדתם משניות מעניינות ממסכת אבות. מצאתם בהן ערכים, מסרים ועצות לבחירה בדרך התנהגות טובה ומוסרית.
למדתם גם על הקשר של המשנה לחיים שלנו היום בעולם המודרני.

במשימה הזאת תהיה לכם הזדמנות לעשות פעולה שקשורה לערכים ולמסרים במשנה אחת שלמדתם. פעולה כזו שתעזור לכם ולחבריכם. פעולה שבה הלימוד הופך למעשה. הפעולה יכולה להיות אישית, כלומר נוגעת אליכם, או קהילתית, כלומר נוגעת לחברה. אתם תציגו את הפעולה שבצעתם ותספרו על החוויות שלכם לחבריכם לכיתה ובבית הספר ואם תרצו, גם לאנשי הקהילה שלכם.

מורות ומורים יקרים,

מסכת אבות (פרקי אבות) היא מוקד התוכן המרכזי בארון הספרים היהודי לשכבת ד'. תוכנית הלימודים של שכבה זו מעמידה במרכז הלימוד את הערך "ערבות הדדית", ביחס לקהילה ולכלל החברה, כפי שהוא בא לידי ביטוי במסכת אבות שבמשנה.

מסכת אבות היא המסכת היחידה בכל המשנה שאין בה הלכות או דיון הלכתי, אלא לקט של עצות לחיים של מוסר, דרך ארץ ומידות טובות. 

במהלך המשימה התלמידים יוכלו לבדוק אם ערכים ששימשו כהמלצה לאורח חיים טוב לפני 2000 שנים, עשויים להיות רלוונטיים גם לימינו אנו. 

משימה זאת עוסקת בהערכת מיומנויות טקסטואליות, ומאפשרת מעבר ממדרש העוסק בערכים למעשה, שמעודד למעורבות ואחריות אישית וחברתית.

מידע נוסף על המטרות המרכזיות ועל ההיבטים הפדגוגיים קראו בהקדמה לתוכנית הלימודים.

בחירה של המורה במשימה זו מראש, תסייע לתכנן את ההוראה ואת מערכי השיעור במהלך השנה באופן שיכוון לרכישת הידע והמיומנויות הנדרשות לביצועה.

 

יעדי המשימה
 1. התלמידים ינתחו ויפרשו משנה אחת, יזהו את חלקיה ואת הערכים והרעיונות המרכזיים העולים ממנה.
 2. התלמידים יבחרו טקסט אחר הקרוב רעיונית למשנה שנלמדה, יזהו את הערכים בטקסט ויסבירו כיצד הערכים והרעיונות בטקסט שבחרו דומים לאלה שבמשנה שנלמדה.
 3. התלמידים יציגו רעיון לפעולה המיישמת את הערכים המרכזיים שזוהו בשני הטקסטים.
 4. התלמידים יבצעו את הפעולה, ולאחר מכן יציגו אותה לתלמידי הכיתה ויסבירו את חשיבותה הערכית והחברתית.
מיומנויות שיוערכו במשימה (בהתאם ליעדים)

מיומנויות טקסטואליות – הבנת הרובד הגלוי והסמוי, הסבר המשנה בשפת התלמיד, זיהוי הדוברים, הכרת מבנים אופייניים. 

 1. מיומנויות אינטר-טקסטואליות – זיהוי טקסטים שונים, והבנת הקישור והזיקה שביניהם. 
 2. מיומנויות מטה-טקסטואליות – משמעות ורלוונטיות: קישור משמעות היצירה לעולם התלמיד.
 3. מיומנויות כלליות – הבעה בכתב, הבעה בעל פה, חברותא, סיעור מוחין  ונקיטת עמדה אישית מנומקת. 
ידע קודם נדרש

קריאה ולימוד של משניות מפרקי אבות מתוך תוכנית הלימודים בנושאים שונים, כגון "בין מדרש למעשה", "מידות האדם", "מסורת וערך הלימוד", "בין האדם לחברה" ו"בין האדם לעצמו".

 1. הכרת מושגי יסוד, אוצר מילים ומטבעות לשון הקשורים למשנה בכלל ולמסכת אבות בפרט.
 2. הכרת הכלי: דף בית מדרשי.

התנאים לביצוע המשימה

העבודה מתבצעת בסביבה דיגיטלית באתר תרבות יהודית-ישראלית

 • אפשר לעבוד לבד או בזוגות או בקבוצות.
 • העבודה נחלקת לשלוש הגשות ורפלקציה.
התוצרים המצופים

ניתוח של משנה אחת.

 • בחירת טקסט נוסף, הדומה בערכיו וברעיונותיו למשנה שנלמדה. 
 • הצעת רעיון לפעולה שבאמצעותה אפשר ליישם ערכים ורעיונות שזוהו במשנה.
 • דף בית מדרשי המשמש בסיס להצגת הפעולה.   
 • רפלקציה אישית לאחר ביצוע הפעולה.
חומרי עזר לתלמיד/ה

משימה אינטראקטיבית לשיוך באתר "תרבות יהודית-ישראלית" ויחידות הוראה באתר.

 • מחוון לתלמיד.
 • כלי "דף בית מדרשי".
חומרי עזר נוספים למורה
שלבי העבודה

ניתוח משנה (שנלמדה בכיתה או שלא נלמדה) ופירושה: זיהוי ערכים ומסרים מרכזיים.

 1. בחירת טקסט נוסף הדומה למשנה שנלמדה, והסבר הקשר ביניהם: מציאת ערכים ורעיונות משותפים. 
 2. ממדרש למעשה: הצעת רעיון לפעולה המגלמת את הערכים ואת הרעיונות שזוהו בשני הטקסטים (בחינת מידת הרלוונטיות לחיי התלמידים).
 3. ביצוע הפעולה, הכנת דף בית מדרשי ולאחר מכן הצגת הפעולה לפני תלמידי הכיתה בעזרת הדף הבית מדרשי, תוך הסבר הקשר בינה ובין הערכים והרעיונות שזוהו בשני הטקסטים.
 4. כתיבת רפלקציה אישית על המשימה לאחר ביצועה. 

 

לוח זמנים והיערכות המורה לקראת העברת המשימה

המשימה מתאימה לביצוע בכל שלב של שנת הלימודים. ניתן להפעיל גמישות באופן העברת המשימה בהתאם לידע שצברו התלמידים עד כה. 

להלן הצעה ללוח זמנים: 

שלב מכין:

 • חשיפה, הסבר ותרגול של המשימה עם המורה בכיתה – שיעור אחד. 

שלבים א+ב:

 • התלמידים עונים על השאלות בנוגע למשנה, ובוחרים טקסט נוסף שבו רעיונות וערכים הדומים לרעיונות ולערכים שבמשנה שנלמדה – שני שיעורים.
 • שליחה של המשימה למורה להערכה לפי המחוון.

שלב ג: 

 • התלמידים מציעים רעיון לפעולה – שיעור אחד.
 • שליחה של המשימה למורה להערכה לפי המחוון.
 • התלמידים מבצעים את הפעולה במשך שבוע עד שבועיים.

שלב ד:

 • הכנת דף בית מדרשי שישמש כבסיס להצגת הפעולה בכיתה ולאחר מכן הצגתו בכיתה – שיעור אחד או שני שיעורים.
 • שליחה של המשימה (עם הקישור לדף הבית מדרשי) למורה להערכה לפי המחוון.

שלב ה:

 • כתיבת רפלקציה אישית על המשימה – אפשר כמטלת בית.
 • שליחה של המשימה למורה להערכה לפי המחוון.

הערות מקדימות 

 • משימה זו היא דגם להוראה (תבנית גנרית), והיא מתאימה להוראה של משניות מגוונות, בנקודות זמן שונות לאורך כל שנת הלימודים. 
 • משימת הערכה זו מתבססת על משנה מרכזית. אפשר לבסס את המשימה על משנה שנלמדה או על משנה שלא נלמדה.
 • מומלץ לבצע משימה זו ראשית על משנה שכבר נלמדה, כדי לתרגל ולשכלל בכיתה את המיומנויות הנבחנות, ורק לאחר מכן, לבצע את המשימה על משנה שלא נלמדה. 
 • משימה זו היא מודולרית והיא מאפשרת בחירה למורה ולתלמיד. באפשרותכם לבחור להעריך יחידות מסוימות מתוך המשימה כולה ולהתאימה לתלמידים מסוימים. - ראו פירוט בהמשך. 
 • עברו על המשימה עם התלמידים והציגו אותה באמצעות מקרן בכיתה לפני תחילת העבודה, כדי ששלביה יהיו מובנים. 
 • את המשימה אפשר לבצע לבד, בזוגות או בקבוצות. עם זאת, המלצתנו היא לבצעה בקבוצות כבר מהחלק הראשון. 
 • אם העמקתם בכיתה בלימוד משנה מסוימת המוצעת במשימה, כדאי לכוון את התלמידים שלא לבחור בה.
 • ודאו שלכל תלמיד יהיה עותק של המשנה בעת ביצוע המטלה. 
 • שימו לב – במשימה יש 3 הגשות. אחרי כל הגשה עליכם לתת לתלמידים משוב, ולוודא שהבינו לפני שממשיכים ומקצים להם את השלב הבא. כאשר המשימה מתבצעת בזוגות או בקבוצות,  רק תלמיד אחד נכנס עם "שם המשתמש" שלו עבור בן הזוג שלו למשימה או עבור הקבוצה כולה, ולכן עליכם להפנות את תשומת לב התלמידים למשוב הקבוצתי אצל אותו תלמיד.
 • עודדו את התלמידים לקיים דיון בקבוצה ושיח מכבד. עבודה בקבוצות מחזקת ערכים ומיומנויות של שיתוף פעולה, הקשבה, ויתור, פשרה ועוד. 
 • מכיוון שהחלוקה למשניות אינה אחידה בכל המהדורות של פרקי אבות, ההפניה למשניות במהלך המשימה תהיה על פי החלוקה המופיעה באתר סנונית - מאגר ספרות הקודש.
לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון