ממדרש (לימוד) למעשה (פעולה): מדריך למורה
שלב ד: הצגת הפעולה בכיתה

שלב ד: הצגת הפעולה בכיתה

הציגו את הפעולה שלכם לפני תלמידי הכיתה.

בקישור זה תמצאו כלי להכנת "הדף הבית מדרשי" שיעזור לכם להציג את הפעולה שבצעתם לפני תלמידי הכיתה.

הכינו את הדף לפי ההנחיות בדוגמה הבאה:

דוגמה לדף בית מדרשי
null אנשים בחרו כמוך
והם מהווים null% מסך ההצבעות

בסיום ההכנה של הדף הבית מדרשי תקבלו את הקישור של הדף. העתיקו אותו לתיבה הבאה

שלחו את המשימה למורה. במידת הצורך שפרו את הדף שיצרתם לפי המשוב שתקבלו מהמורה.

שימו לב: דאגו לכך שכל אחד מחברי הקבוצה ישתתף בהצגת הדף לכיתה.

בצענו את הפעולה והצגנו אותה בפני החברים שלנו לכיתה.

הופתעתי לגלות שדברים שנכתבו לפני המון שנים במשנה קשורים לדברים שנכתבים בימינו ואפילו לפעולות שאנחנו עושים ביום יום.

נכון, והיה נחמד להציג בפני החברים את הפעולה שאנחנו עשינו וגם לראות את הפעולות שהם עשו.

אני מרגיש שתרמתי לכולם, וגם למדתי מהם. גם את מרגישה כך?

בהחלט! כעת נשאר לנו לכתוב מה אנחנו מרגישים בנוגע למשימה, נעשה זאת בשלב הבא.

סיימתם? שלחו את הדף למורה.

בשלב זה יציגו התלמידים את הפעולה בכיתה לאחר ביצועה, ויסבירו את הקשר בינה ובין הרעיונות והערכים המשותפים לשני הטקסטים. 

הדף להצגה בכיתה ייבנה בתוך כלי ייעודי הנמצא באתר תרבות יהודית-ישראלית ("דף בית מדרשי"). עליכם להנחות את התלמידים לבחור באפשרות של שבעה ריבועי תוכן. בכל ריבוע אפשר להציב טקסט, תמונה או וידאו. התלמידים יציבו את המשנה עליה מבוססת המשימה בריבוע המרכזי וסביבו יוסיפו התייחסות שונות, כמפורט בדוגמה שבמשימה.  ההערכה של הדף מתבצעת לאחר הצגתו בכיתה. לכן מומלץ להציע לתלמידים שרוצים בכך משוב ביניים על הדף והזדמנות לשפר אותו לפני ההצגה בכיתה.

ודאו שלכל תלמיד בקבוצה יש תפקיד ושכל אחד ישתתף בהצגת הפעולה. אם ישנם תלמידים שאינם מוכנים להציג מול הכיתה אפשר להציע להם להכין בעזרת חברי קבוצתם סרטון  שבו הם מציגים את חלקם ולהקרין את הסרטון בפני הכיתה. בנוסף אפשר להציע להם להציג את חלקם בפני המורה.

אפשרו לתלמידים להביע דעה ולשאול שאלות על העבודות של חבריהם לכיתה.

לסיום כדאי לדון בקצרה בפעולות שהוצגו ובתרומתן. לדוגמה: אם הכיתה התבססה על משנה אחת משותפת, שוחחו על הפעולות השונות שבוצעו בנוגע לאותם ערכים ורעיונות. אם המשימה התבססה על משניות שונות, שוחחו על ערכים משותפים בפעולות שבוצעו. 

תוכלו לפרסם את הפעולות שנעשו בעיתון בית הספר או באתר בית הספר.

הערכה

לפי שלב זה יש להעריך את הדף הבית מדרשי ואת הצגת הפעולה בכיתה. המיומנויות המוערכות הן: הבעה בכתב ובעל פה. 
זוהי המטלה האחרונה במשימה ובסיומה מומלץ להעריך עבודה בצוות ושיתוף פעולה בכל שלבי המשימה. התלמידים עבדו בקבוצות ובהתאם המשימה נותנת הזדמנות להעריך זאת. המיומנויות המוערכות הן: חברותא וסיעור מוחין.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון