מערך שנתי כיתה ז'

הערך המוביל: אחריות ומעורבות

מסמך זה הוא הצעת פריסה כללית, שנועדה לשמש בידי המורה כבסיס לארגון תכנית העבודה השנתית במקצוע בהתאמה לאוכלוסיית הלומדים.ההצעה שלהלן מתבססת על טקסטים וקורות מתוכנית הלימודים לכיתה ז' המרוכזים באתר המקצוע. 

תחת הכותרת "מה בתוכנית" כללנו טקסטים מתוך תכנית הלימודים וקישורים ליחידות לימוד אינטראקטיביות באתר.

קישור לתוכנית הלימודים

​​​​​​​להורדת הפריסה יש ללחוץ על הכפתור.

שיבוץ היחידות בשכבת לימוד זו ופריסתן לאורך חודשי השנה מאורגנים לפי השיקולים המרכזיים הללו: 
  1. התאמה וזיקה ללוח השנה (גם כאשר לא מדובר ביחידות לימוד שעוסקות במישרין במועדי השנה). 
  2. המבנה הפנימי של חיבור מרכזי מארון הספרים היהודי בשכבות אחדות (כגון פרקי אבות או סידור התפילה).  
  3. בחלק מהנושאים – גם סדר כרונולוגי של המקורות. 
  4. היגיון נושאי ופדגוגי: מנושאי רקע ומבוא לכניסה מדורגת לנושאים נקודתיים וספציפיים יותר, וכן: מן הכלל אל הפרט ומן הקל אל הכבד. 
  5. רציפות של עיסוק בצירי התוכן השונים של התכנית; מידת הרלבנטיות של נושאים שונים לחיי התלמידים והכיתה לאורך השנה.
חומרי למידה נוספים
  • שירה עברית בפתח יום הלימודים – חומרי עזר ומערכים להוראת שירים ניתן למצוא במדריך למורה לתכנית "שיר של יום".
  • מסע אל ארון הספרים היהודי – סדרת סרטונים בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י – פירוט בסוף הפריסה.
  • לוח השנה העברי – חומרים מומלצים נוספים לחגים ומועדים מתעדכנים בסמוך לחג באתר המקצוע.
  • חדש - בפריסה זו צורפו ליחידות לימוד שונות שיעורים מצולמים מתוך "מערכת השידורים הלאומית", לשימושכם בכיתה.

פריסה שנתית מומלצת לכיתה ז' - שנת הלימודים תשפ"א

אודות תכני הלימוד בכיתה ז' בשלושה מוקדי תוכן מרכזיים:

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי: הסיפור היהודי: אגדות, יומנים, ביוגרפיות – דמויות מופת

היכרות עם סיפורים ביוגרפיים של דמויות מופת אשר גילמו בחייהם האישיים אחריות לסביבה ולחברה כולה. בחינת הדמויות (בתקופות שונות)  הבאה לידי ביטוי בדרכים שונות מאפשרות ללומד מעורבת אישית בנלמד ובחינת דרך התמודדות עם קשיים ורכישת כלים לבטא את עצמם והערכתם לדמות. 

 

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה: בר/בת מצווה: התבגרות והתגברות

המשך מכיתה ו', אתגרי גיל ההתבגרות בדגש על כניסה לעולם הבוגרים מבחינה חברתית ולאומית כאחד. התלמידים יפתחו זהות ועצמאות אישית תוך נכונות להתגבר על מכשולים וספקות. התלמידים יכתבו עבודת חקר-שורשים ויבררו שאלות גם בקרב המשפחה והקהילה.

 

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה העברי: יום הכיפורים, יום הזיכרון לרצח רבין, שבת, ספירת העומר

ארבעה מוקדים שיילמדו סמוך במועדם בזיקה ערכית ואוריינית לצירים הקודמים. בכל שכבת לימד יש להעמיק יותר רק בחלק מהמועדים (בהתאם לתכנית הלימודים), וכך להשלים את מחזור השנה באופן ספירלי פעמים אחדות לאורך שנות הלימוד.

 

הערה: כאשר חגי תשרי חלים בסמוך לפתיחת שנת הלימודים, אנו ממליצים לפתוח את השנה במוקד התוכן: "לוח השנה היהודי-ישראלי" בנושא יום הכיפורים ולדחות את מערכי השיעור על פתיחת השנה לאחר החגים.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון