מערך שנתי כיתה ד'

הערך המוביל: "ערבות הדדית"

מסמך זה הוא הצעת פריסה כללית, שנועדה לשמש בידי המורה כבסיס לארגון תכנית העבודה השנתית במקצוע בהתאמה לאוכלוסיית הלומדים. ההצעה שלהלן מתבססת על טקסטים ומקורות מתכנית הלימודים לכתה ד' המרוכזים באתר המקצוע.

תחת הכותרת "מה בתכנית" כללנו טקסטים מתוך תכנית הלימודים וקישורים ליחידות לימוד אינטראקטיביות באתר.

קישור לתוכנית הלימודים

להורדת הפריסה יש ללחוץ על הכפתור.

שיבוץ היחידות בשכבת לימוד זו ופריסתן לאורך חודשי השנה מאורגנים לפי השיקולים המרכזיים הללו: 
  1. התאמה וזיקה ללוח השנה (גם כאשר לא מדובר ביחידות לימוד שעוסקות במישרין במועדי השנה).
  2. המבנה הפנימי של חיבור מרכזי מארון הספרים היהודי בשכבות אחדות (כגון פרקי אבות או סידור התפילה).
  3. בחלק מהנושאים – גם סדר כרונולוגי של המקורות. 
  4. היגיון נושאי ופדגוגי: מנושאי רקע ומבוא לכניסה מדורגת לנושאים נקודתיים וספציפיים יותר, וכן: מן הכלל אל הפרט ומן הקל אל הכבד. 
  5. רציפות של עיסוק בצירי התוכן השונים של התכנית; מידת הרלבנטיות של נושאים שונים לחיי התלמידים והכיתה לאורך השנה.
חומרי למידה נוספים
  • שירה עברית בפתח יום הלימודים – חומרי עזר ומערכים להוראת שירים ניתן למצוא במדריך למורה לתכנית "שיר של יום".
  • מסע אל ארון הספרים היהודי – סדרת סרטונים בשיתוף של משרד החינוך עם קרן תל"י – פירוט בסוף הפריסה.
  • לוח השנה העברי – חומרים מומלצים נוספים לחגים ומועדים מתעדכנים בסמוך לחג באתר המקצוע.
  • חדש - בפריסה זו צורפו ליחידות לימוד שונות שיעורים מצולמים מתוך "מערכת השידורים הלאומית", לשימושכם בכיתה. 

פריסה שנתית מומלצת לכיתה ד' - לשנת הלימודים 

אודות תכני הלימוד בכיתה ד' בשלושה מוקדי תוכן מרכזיים:

ארון הספרים היהודי
ארון הספרים היהודי: פרקי אבות

שכבת ד' מעמידה במרכז הלימוד את ערך "ערבות הדדית" ביחס לקהילה ולכלל החברה כפי שהוא מתבטא בפרקי אבות. בלימוד פרקי אבות שבמשנה נכיר דמויות מפתח בעולם החכמים, נערוך דיונים בסוגיות ערכיות, נעסוק בתרבת המחלוקת ובדיאלוג פנים יהודי ובין תרבותי.

 

מעגלי חיים וחברה
מעגלי חיים וחברה: זמן יהודי ישראלי

היכרות עם לוח השנה העברי, מבנהו זיקתו לארץ ולטבע. לוח השנה היהודי של עם ישראל בנוי מחזוריות מעגלית ובתוכה משתלבים מאורעות היסטוריים, חקלאיים, חברתיים, תרבותיים ודתיים לצד מרכיבים של חופש ופנאי אישי. הוא גם מדגיש ערכים משותפים של תודעת זמן יהודית משותפת.

 

לוח השנה היהודי-ישראלי
לוח השנה העברי: עוגן מרכזי בזהות היהודית-ישראלית: סוכות ושמיני עצרת, ט"ו בשבט, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שבועות

עוגן מרכזי בזהות היהודית-ישראלית. התכנים נלמדים בזיקה ישירה לערכים המובילים ולשני מוקדי הלימוד: ארון הספרים היהודי ומעגל חיים וחברה. בכל שכבת לימוד יש להעמיק יותר רק בחלק מהמועדים (בהתאם לתכנית הלימודים), וכך להשלים את מחזור השנה באופן ספירלי פעמים אחדות לאורך שנות הלימוד.

 

הערות לשכבת ד'

כאשר ראש השנה חל בסמוך לפתיחת שנת הלימודים, אנו ממליצים לפתוח את השנה במוקד התוכן: "לוח השנה היהודי-ישראלי" בנושא חג הסוכות ולדחות את מערכי השיעור על פתיחת השנה לאחר החגים.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון